Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 54
Ngày đăng: 25/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 36
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 149
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán đất phường đông hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 56
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 170 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 41
Ngày đăng: 26/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 37
Ngày đăng: 25/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà phường bình an
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 38
Ngày đăng: 23/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 710 triệu (VNĐ)
Diện tích: 87 m2
Lượt xem: 43
Ngày đăng: 18/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 62
Ngày đăng: 15/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 44
Ngày đăng: 14/05/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà bán đất phường đông hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 56
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 29
Ngày đăng: 28/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 655 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 102
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 93
Ngày đăng: 24/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 66
Ngày đăng: 22/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 77
Ngày đăng: 20/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 64
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 72
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 63
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 149
Ngày đăng: 17/04/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
239 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
149 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
139 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
125 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
121 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
114 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
114 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
02/04/2015
112 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
111 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
440 triệu (VNĐ)
19/04/2015
103 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
102 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
101 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
699 triệu (VNĐ)
24/04/2015
93 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
580 triệu (VNĐ)
17/04/2015
93 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/04/2015
83 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
680 triệu (VNĐ)
19/04/2015
83 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
530 triệu (VNĐ)
16/04/2015
83 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
555 triệu (VNĐ)
15/04/2015
83 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
20/04/2015
77 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
76 lần