Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 403
Ngày đăng: 19/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 253
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 86 m2
Lượt xem: 907
Ngày đăng: 26/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1194
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 434
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 340 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 510
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 494
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 401
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 970
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 432
Ngày đăng: 16/11/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 403
Ngày đăng: 19/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 434
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 494
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 401
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1194
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 605
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 602
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 490 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 883
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 1036
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1144
Ngày đăng: 18/10/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
1467 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
1387 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
1387 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
1361 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1310 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
840 triệu (VNĐ)
28/05/2015
1302 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
1277 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
1265 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1256 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
1252 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
1231 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1227 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1224 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
1211 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
1209 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1196 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
1194 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
1147 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1144 lần