Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 71
Ngày đăng: 13/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 590 triệu (VNĐ)
Diện tích: 95 m2
Lượt xem: 25
Ngày đăng: 21/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 550
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 9
Ngày đăng: 22/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 849
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1075
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 20
Ngày đăng: 21/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 2082
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 831
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 1252
Ngày đăng: 14/12/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 9
Ngày đăng: 22/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 71
Ngày đăng: 13/07/2016
Khu Vực: Bán Đất bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 136 m2
Lượt xem: 182
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 43 m2
Lượt xem: 225
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 113 m2
Lượt xem: 251
Ngày đăng: 20/05/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 550
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 131 m2
Lượt xem: 425
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 164 m2
Lượt xem: 422
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 13 triệu (VNĐ)
Diện tích: 74 m2
Lượt xem: 373
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 612
Ngày đăng: 02/03/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
2601 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2446 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2424 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2355 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2227 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2220 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2198 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2168 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2157 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2154 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2130 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2125 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2091 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2082 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2062 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2018 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1999 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
1987 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1734 lần