Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 147
Ngày đăng: 07/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1203
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 270
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 020 triệu (VNĐ)
Diện tích: 104 m2
Lượt xem: 249
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 404
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 74
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 19 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 145 m2
Lượt xem: 285
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 470 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 303
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 844
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 248
Ngày đăng: 30/07/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 14
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 15
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 18
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 29
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 38
Ngày đăng: 25/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 38
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 190 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 48
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 34
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 27
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 74
Ngày đăng: 13/09/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
3132 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3116 lần
Bán Nhà Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2848 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2728 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2594 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2591 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2563 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2562 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2557 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2497 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2496 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2475 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2461 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2458 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2421 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2385 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2327 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2036 lần