Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 2270
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 950
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 946
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1817
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 449
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 511
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2361
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 563
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 1022
Ngày đăng: 27/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 3658
Ngày đăng: 27/10/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 108 m2
Lượt xem: 168
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1900
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 776
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 85
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 495
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 165 m2
Lượt xem: 147
Ngày đăng: 16/04/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 14 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 84 m2
Lượt xem: 151
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 449
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 563
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 206
Ngày đăng: 17/02/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
5257 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
3658 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3579 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3383 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
250 triệu (VNĐ)
04/11/2015
3003 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2902 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2885 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2835 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2827 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2779 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
14/05/2015
2778 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2777 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
2660 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2644 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
16/06/2015
2558 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2545 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2439 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
900 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2419 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2410 lần