Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 540
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 2080
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 98
Ngày đăng: 07/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 396
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 805
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 836
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1697
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 347
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 387
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1089
Ngày đăng: 30/07/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 165 m2
Lượt xem: 68
Ngày đăng: 16/04/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 14 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 84 m2
Lượt xem: 68
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 67
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 108 m2
Lượt xem: 55
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 108
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 79
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 79
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 347
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 656
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 396
Ngày đăng: 18/03/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
4963 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3620 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
3506 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3437 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
3429 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3260 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
3216 lần
Cho Thuê cho thuê mặt bằng
3 triệu (VNĐ)
06/07/2015
3072 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
250 triệu (VNĐ)
04/11/2015
2832 lần
Bán Nhà Nhà bình an
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2768 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2762 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2748 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2719 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2706 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2660 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2638 lần