Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 325
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 577
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 822
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1741
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 577
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 1011
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 340 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 943
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1061
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 413
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 821
Ngày đăng: 11/12/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 113 m2
Lượt xem: 29
Ngày đăng: 20/05/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 325
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 131 m2
Lượt xem: 228
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 164 m2
Lượt xem: 281
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 13 triệu (VNĐ)
Diện tích: 74 m2
Lượt xem: 258
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 417
Ngày đăng: 02/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 577
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1061
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 915
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 577
Ngày đăng: 29/02/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
2153 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2141 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2055 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
1964 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
1928 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
1926 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1886 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1883 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
1871 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
1853 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
1849 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1848 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1818 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1782 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1762 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
1755 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
1741 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
1708 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1521 lần