Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 448
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 755
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 954
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1952
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 722
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 1139
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 340 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 1016
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1193
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 523
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 947
Ngày đăng: 11/12/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 136 m2
Lượt xem: 106
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 43 m2
Lượt xem: 127
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 113 m2
Lượt xem: 171
Ngày đăng: 20/05/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 448
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 131 m2
Lượt xem: 326
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 164 m2
Lượt xem: 345
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 13 triệu (VNĐ)
Diện tích: 74 m2
Lượt xem: 316
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 542
Ngày đăng: 02/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 755
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1193
Ngày đăng: 29/02/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
2409 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2309 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2221 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2138 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2099 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2090 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2084 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2048 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2046 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2039 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2018 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
1999 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
1989 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
1952 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
1948 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
1929 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1915 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
1862 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1641 lần