Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1047
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 105
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 020 triệu (VNĐ)
Diện tích: 104 m2
Lượt xem: 115
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 293
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 19 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 145 m2
Lượt xem: 139
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 470 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 203
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 721
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 159
Ngày đăng: 30/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 207
Ngày đăng: 27/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1228
Ngày đăng: 09/01/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 110
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 60
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 105
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1047
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 020 triệu (VNĐ)
Diện tích: 104 m2
Lượt xem: 115
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 490 triệu (VNĐ)
Diện tích: 44 m2
Lượt xem: 104
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 162
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 92
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 105 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 131
Ngày đăng: 03/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 117
Ngày đăng: 02/08/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
2880 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2829 lần
Bán Nhà Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2668 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2555 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2430 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2404 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2398 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2392 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2386 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2346 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2339 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2314 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2306 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2303 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2263 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2218 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2168 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1899 lần