Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2140
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 397
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 515
Ngày đăng: 30/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 105 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 895
Ngày đăng: 03/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 903
Ngày đăng: 27/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 3395
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 94 m2
Lượt xem: 79
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 60 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 3820 m2
Lượt xem: 536
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 897
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 799
Ngày đăng: 10/08/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 322
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 118
Ngày đăng: 07/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 816
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 116 m2
Lượt xem: 325
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 447
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 398
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 535
Ngày đăng: 02/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 763
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 648
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 574
Ngày đăng: 28/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
02/01/2017
2544 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2471 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
14/05/2015
2467 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
65 triệu (VNĐ)
13/06/2015
2417 lần
Bán Đất Nhà Tân Đông Hiệp
840 triệu (VNĐ)
05/05/2015
2404 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2369 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
16/06/2015
2368 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2305 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
580 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2298 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
2294 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2266 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2259 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
02/07/2015
2254 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2231 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2225 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
14/12/2015
2217 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
900 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2201 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2191 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2187 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2179 lần