Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1165
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 2042
Ngày đăng: 31/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 2471
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 760
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 760 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 1160
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1765
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2295
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 870
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 2385
Ngày đăng: 16/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2356
Ngày đăng: 27/08/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 284
Ngày đăng: 17/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 1060
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 601
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1101
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 681
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1071
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 888
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 788
Ngày đăng: 28/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 749
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 919
Ngày đăng: 21/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
900 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2502 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2480 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2475 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
14/12/2015
2471 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2451 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2424 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
25/10/2016
2400 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/11/2015
2385 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2356 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2351 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
2295 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2293 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
170 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2276 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2268 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/10/2015
2260 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2220 lần
Bán Nhà Nhà Trung Tâm Hành Chính
2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
10/11/2015
2178 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2168 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2091 lần