Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 3345
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 9741
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 4801
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 320
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 1114
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 380 triệu (VNĐ)
Diện tích: 124 m2
Lượt xem: 439
Ngày đăng: 07/07/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 2284
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 5058
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 86 m2
Lượt xem: 32
Ngày đăng: 10/04/2018
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 84 m2
Lượt xem: 93
Ngày đăng: 21/03/2018

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 220 m2
Lượt xem: 245
Ngày đăng: 17/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 525
Ngày đăng: 23/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 1275
Ngày đăng: 21/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3233
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 147 m2
Lượt xem: 297
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 10 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 364
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 405
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 5 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 230 m2
Lượt xem: 914
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 685
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 320
Ngày đăng: 20/10/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
05/07/2017
3574 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
3570 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3546 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
3513 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3361 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
3345 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
20/10/2017
3233 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
3226 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
3222 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
3160 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
24/07/2017
3144 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
3052 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2981 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
21/12/2016
2945 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
15/03/2017
2938 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
21/11/2016
2927 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
2904 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
17/11/2016
2758 lần