Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 356
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 454
Ngày đăng: 30/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 105 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 826
Ngày đăng: 03/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 865
Ngày đăng: 27/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 3326
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 60 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 3820 m2
Lượt xem: 495
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 864
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 764
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 1723
Ngày đăng: 31/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 519
Ngày đăng: 07/02/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 403
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 286
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 495
Ngày đăng: 02/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 685
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 598
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 530
Ngày đăng: 28/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 300 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 230
Ngày đăng: 28/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 1030
Ngày đăng: 26/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 399
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 585
Ngày đăng: 21/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
02/01/2017
2498 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2419 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
14/05/2015
2391 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
65 triệu (VNĐ)
13/06/2015
2370 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2324 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
16/06/2015
2311 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2257 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
580 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2245 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
2242 lần
Bán Đất Nhà Tân Đông Hiệp
840 triệu (VNĐ)
05/05/2015
2239 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2217 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
02/07/2015
2208 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2200 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2198 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2174 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
900 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2162 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2159 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
14/12/2015
2156 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2134 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2110 lần