Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 3683
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 73
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 459
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 380 triệu (VNĐ)
Diện tích: 124 m2
Lượt xem: 141
Ngày đăng: 07/07/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 1253
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 4197
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 22 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3805
Ngày đăng: 23/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 40
Ngày đăng: 23/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2460
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 147 m2
Lượt xem: 72
Ngày đăng: 20/10/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 89
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 143 m2
Lượt xem: 72
Ngày đăng: 18/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 469
Ngày đăng: 14/09/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 2 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 35 m2
Lượt xem: 154
Ngày đăng: 09/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 453
Ngày đăng: 08/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 459
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 480
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 121
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 3007
Ngày đăng: 04/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 900 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 1111
Ngày đăng: 04/08/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Trung Tâm Hành Chính
2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
10/11/2015
2793 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2785 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2736 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2731 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2626 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2590 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
24/07/2017
2535 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
2490 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
20/10/2017
2460 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
2317 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
2279 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2239 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2238 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1980 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1737 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
21/12/2016
1731 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
21/11/2016
1681 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
6 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1601 lần