Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 666
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2232
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 459
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 594
Ngày đăng: 30/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 105 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 988
Ngày đăng: 03/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 961
Ngày đăng: 27/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 3513
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 94 m2
Lượt xem: 140
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 60 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 3820 m2
Lượt xem: 617
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 978
Ngày đăng: 10/08/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 459
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 398
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 94 m2
Lượt xem: 140
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 3 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 454 m2
Lượt xem: 102
Ngày đăng: 20/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 113
Ngày đăng: 17/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 813
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 389
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 173
Ngày đăng: 07/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 900
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 116 m2
Lượt xem: 368
Ngày đăng: 06/02/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
02/01/2017
2618 lần
Bán Đất Nhà Tân Đông Hiệp
840 triệu (VNĐ)
05/05/2015
2605 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
14/05/2015
2578 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2538 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
65 triệu (VNĐ)
13/06/2015
2475 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
16/06/2015
2442 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2437 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
580 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2383 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2356 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
2356 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
02/07/2015
2339 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2335 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2331 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
900 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2295 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
14/12/2015
2291 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2291 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2286 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2280 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2255 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2237 lần