Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 8849
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 4174
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 179
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 744
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 380 triệu (VNĐ)
Diện tích: 124 m2
Lượt xem: 247
Ngày đăng: 07/07/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 1756
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 4677
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 420 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 26
Ngày đăng: 04/01/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 840
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3909
Ngày đăng: 16/12/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2792
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 147 m2
Lượt xem: 163
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 10 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 218
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 223
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 5 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 230 m2
Lượt xem: 588
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 513
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 179
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 530
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 230
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 143 m2
Lượt xem: 176
Ngày đăng: 18/09/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
04/08/2017
3221 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
3194 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3075 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
3024 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2946 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
2940 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
2870 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2833 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
20/10/2017
2792 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
24/07/2017
2773 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2651 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
2625 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2565 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
2434 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
21/11/2016
2307 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
21/12/2016
2305 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2198 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
15/03/2017
2159 lần