Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 3835
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 100
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 527
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 380 triệu (VNĐ)
Diện tích: 124 m2
Lượt xem: 165
Ngày đăng: 07/07/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 1420
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 4383
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 220 m2
Lượt xem: 7
Ngày đăng: 17/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 41
Ngày đăng: 14/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: Liên Hệ
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 48
Ngày đăng: 14/11/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 22 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3839
Ngày đăng: 08/11/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 409
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 100
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 403
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 122
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 143 m2
Lượt xem: 103
Ngày đăng: 18/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 542
Ngày đăng: 14/09/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 2 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 35 m2
Lượt xem: 221
Ngày đăng: 09/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 507
Ngày đăng: 08/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 527
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 553
Ngày đăng: 07/08/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2919 lần
Bán Nhà Nhà Trung Tâm Hành Chính
2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
10/11/2015
2911 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2859 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2836 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2730 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2676 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
2632 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
24/07/2017
2581 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
20/10/2017
2576 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
2559 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
2419 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2388 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
2346 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
2142 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1957 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
21/12/2016
1931 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
21/11/2016
1918 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
6 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1823 lần