Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1078
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 1942
Ngày đăng: 31/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 2384
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 677
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 760 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 1089
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1679
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2210
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 788
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 2274
Ngày đăng: 16/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2278
Ngày đăng: 27/08/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 950
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 512
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1000
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 611
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 947
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 798
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 726
Ngày đăng: 28/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 668
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 806
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 708
Ngày đăng: 21/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
14/12/2015
2384 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2377 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2369 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
09/01/2016
2362 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2352 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2309 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2278 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/11/2015
2274 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
25/10/2016
2271 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2255 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
2210 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2202 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2201 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
170 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2199 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/10/2015
2165 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2130 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2102 lần
Bán Nhà Nhà Trung Tâm Hành Chính
2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
10/11/2015
2088 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2028 lần