Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 5501
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 2944
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 2502
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 2527
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 108 m2
Lượt xem: 219
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 891
Ngày đăng: 13/05/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1102
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 749
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 1635
Ngày đăng: 30/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3684
Ngày đăng: 17/04/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 783
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 644
Ngày đăng: 18/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 125 m2
Lượt xem: 675
Ngày đăng: 15/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 684
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 1334
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 758
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 61 m2
Lượt xem: 905
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 760
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 870
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 2401
Ngày đăng: 25/10/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
31/07/2016
2042 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
800 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2031 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
13/05/2017
2003 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
530 triệu (VNĐ)
04/11/2015
1944 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
750 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1922 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1830 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
1819 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
120 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1765 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1635 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1630 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1624 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
20/05/2016
1548 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
1521 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
31/03/2016
1462 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1415 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1410 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1383 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
850 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1352 lần