Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 2156
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 750
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 530 triệu (VNĐ)
Diện tích: 51 m2
Lượt xem: 742
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2198
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 456
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 760 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 880
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1505
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1988
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 418
Ngày đăng: 12/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 540
Ngày đăng: 25/10/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 459
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 050 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 882
Ngày đăng: 18/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 383
Ngày đăng: 18/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 125 m2
Lượt xem: 401
Ngày đăng: 15/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 976 triệu 037 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 344
Ngày đăng: 15/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 529
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 390
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 454
Ngày đăng: 30/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 974
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 421
Ngày đăng: 27/11/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2107 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2107 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
09/01/2016
2078 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
560 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2072 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2060 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2059 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
16/10/2015
2055 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2027 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/11/2015
2020 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
500 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2011 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1999 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
170 triệu (VNĐ)
21/10/2015
1995 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
1988 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/10/2015
1964 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
710 triệu (VNĐ)
18/05/2015
1947 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
575 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1932 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1919 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
27/10/2015
1916 lần