Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 872
Ngày đăng: 10/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 1859
Ngày đăng: 31/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 661
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 2291
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 851
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2331
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 552
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 760 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 996
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1596
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2102
Ngày đăng: 11/12/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 509
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 546
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 614
Ngày đăng: 02/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 843
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 715
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 657
Ngày đăng: 28/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 1147
Ngày đăng: 26/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 525
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 712
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 576
Ngày đăng: 21/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
09/01/2016
2232 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2230 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
16/10/2015
2224 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2216 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2184 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
560 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2181 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2176 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/11/2015
2166 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2125 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
170 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2121 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
500 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2114 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2110 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
2102 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
25/10/2016
2084 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/10/2015
2072 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
575 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2063 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
710 triệu (VNĐ)
18/05/2015
2059 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2050 lần