Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 420 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 421
Ngày đăng: 04/01/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 1153
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 4340
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 958
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 769
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 4 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 498
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 220 m2
Lượt xem: 436
Ngày đăng: 17/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 853
Ngày đăng: 23/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3678
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 147 m2
Lượt xem: 508
Ngày đăng: 20/10/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1211
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 569
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 143 m2
Lượt xem: 591
Ngày đăng: 18/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 1391
Ngày đăng: 14/09/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 2 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 35 m2
Lượt xem: 727
Ngày đăng: 09/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 1438
Ngày đăng: 08/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 1565
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 1542
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 652
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 4142
Ngày đăng: 04/08/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
3317 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
17/10/2016
3302 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
18/12/2016
3223 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
30/12/2016
3156 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
18/03/2017
3109 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ (VNĐ)
09/02/2017
2971 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
880 triệu (VNĐ)
21/12/2016
2900 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
28/08/2016
2840 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2825 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
24/09/2016
2805 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
980 triệu (VNĐ)
11/11/2016
2685 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
24/09/2016
2684 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
6 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2633 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 190 triệu (VNĐ)
24/09/2016
2598 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
11/11/2016
2534 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
17/02/2017
2351 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
850 triệu (VNĐ)
29/07/2016
2335 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
28/06/2017
2233 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
6 triệu 900 nghìn (VNĐ)
04/08/2017
2150 lần