Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 1776
Ngày đăng: 31/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 567
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 2217
Ngày đăng: 14/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 790
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2259
Ngày đăng: 29/02/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 492
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 760 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 907
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1535
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2033
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 453
Ngày đăng: 12/11/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 1067
Ngày đăng: 26/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 458
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 623
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 511
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 050 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 928
Ngày đăng: 18/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 420
Ngày đăng: 18/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 125 m2
Lượt xem: 432
Ngày đăng: 15/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 976 triệu 037 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 385
Ngày đăng: 15/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 583
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 425
Ngày đăng: 03/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2165 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2156 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
09/01/2016
2140 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
560 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2112 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
16/10/2015
2112 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2109 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2108 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/11/2015
2079 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
50 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2057 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
170 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2049 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2043 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
500 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2038 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
2033 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/10/2015
1995 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
710 triệu (VNĐ)
18/05/2015
1987 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
575 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1976 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
27/10/2015
1969 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1957 lần