Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 582
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 639
Ngày đăng: 02/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 2079
Ngày đăng: 16/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 2038
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 2747
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2108
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 4739
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 2651
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2200 m2
Lượt xem: 246
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 2201
Ngày đăng: 20/10/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 515
Ngày đăng: 30/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 1035
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 469
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2200 m2
Lượt xem: 246
Ngày đăng: 27/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 60 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 3820 m2
Lượt xem: 536
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 61 m2
Lượt xem: 599
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 492
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 539
Ngày đăng: 16/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 482
Ngày đăng: 15/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 453
Ngày đăng: 12/11/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
23/10/2015
1956 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
25/10/2016
1949 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 365 triệu (VNĐ)
19/10/2015
1932 lần
Bán Nhà Nhà Trung Tâm Hành Chính
2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
10/11/2015
1907 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
16/01/2016
1890 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
1890 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
28/10/2016
1889 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
59 triệu (VNĐ)
19/10/2015
1872 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
2 tỷ 750 triệu (VNĐ)
16/10/2015
1826 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
650 triệu (VNĐ)
09/12/2015
1785 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
31/07/2016
1776 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
800 triệu (VNĐ)
27/10/2015
1775 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
530 triệu (VNĐ)
04/11/2015
1736 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
650 triệu (VNĐ)
13/06/2015
1699 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1694 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
710 triệu (VNĐ)
18/05/2015
1684 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
1659 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
750 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1615 lần