Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 771
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất An Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 379
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 744
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 399
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 529
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 1335
Ngày đăng: 30/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 3024
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3238
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 61
Ngày đăng: 07/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 116 m2
Lượt xem: 289
Ngày đăng: 06/02/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 614
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 540
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1890
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 551
Ngày đăng: 17/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 497
Ngày đăng: 06/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 596
Ngày đăng: 05/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 503
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 449
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 531
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 190 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 656
Ngày đăng: 24/09/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 180 triệu (VNĐ)
28/09/2016
1512 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
120 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1505 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
02/03/2016
1482 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1463 lần
Bán Đất Nhà Tân Đông Hiệp
550 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1422 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
20/08/2015
1343 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1339 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1335 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1328 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
19/12/2015
1288 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
970 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1268 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
16/10/2015
1243 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
20/05/2016
1233 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1217 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
31/03/2016
1194 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
750 triệu (VNĐ)
29/07/2016
1166 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1163 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1161 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
790 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1109 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1098 lần