Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 2266
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 816
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất An Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 424
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 783
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 458
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 583
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 1394
Ngày đăng: 30/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 3066
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3319
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 114 m2
Lượt xem: 7
Ngày đăng: 24/03/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 82 m2
Lượt xem: 601
Ngày đăng: 11/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 44 m2
Lượt xem: 613
Ngày đăng: 11/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 888
Ngày đăng: 29/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 665
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 582
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1949
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 596
Ngày đăng: 17/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 645
Ngày đăng: 05/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 548
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 494
Ngày đăng: 26/09/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 180 triệu (VNĐ)
28/09/2016
1558 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
120 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1535 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
02/03/2016
1517 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1512 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1394 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
20/08/2015
1388 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1382 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1381 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
19/12/2015
1316 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
970 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1299 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
20/05/2016
1287 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
16/10/2015
1263 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1251 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
31/03/2016
1239 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
750 triệu (VNĐ)
29/07/2016
1210 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1202 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1192 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
790 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1163 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1134 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
850 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1109 lần