Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 2295
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 2335
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 900
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất An Bình
Giá: 480 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 495
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 872
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 525
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 58 m2
Lượt xem: 670
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 1459
Ngày đăng: 30/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 3163
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3439
Ngày đăng: 17/04/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 60 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 3820 m2
Lượt xem: 617
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 61 m2
Lượt xem: 687
Ngày đăng: 21/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 552
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 620
Ngày đăng: 16/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 548
Ngày đăng: 15/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 537
Ngày đăng: 12/11/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 82 m2
Lượt xem: 688
Ngày đăng: 11/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 44 m2
Lượt xem: 689
Ngày đăng: 11/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 938
Ngày đăng: 29/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 758
Ngày đăng: 25/10/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 180 triệu (VNĐ)
28/09/2016
1623 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
02/03/2016
1615 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
120 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1596 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1595 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1460 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 820 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1459 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
900 triệu (VNĐ)
20/08/2015
1456 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1448 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
19/12/2015
1380 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
20/05/2016
1363 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
970 triệu (VNĐ)
12/03/2016
1360 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
780 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1320 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
16/10/2015
1319 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
31/03/2016
1307 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
750 triệu (VNĐ)
29/07/2016
1287 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
24/03/2016
1275 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1272 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
790 triệu (VNĐ)
30/03/2016
1235 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
1231 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
1209 lần