Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2393
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2553
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2868
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3636
Ngày đăng: 14/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2274
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 3182
Ngày đăng: 19/04/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 826
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 136 m2
Lượt xem: 1305
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2662
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2868
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2618
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2274
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 3182
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 4020
Ngày đăng: 17/04/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
07/08/2017
126 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
650 triệu (VNĐ)
24/07/2017
117 lần
Cho Thuê cho thuê đất
15 triệu (VNĐ)
16/06/2017
92 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
1 tỷ 380 triệu (VNĐ)
07/07/2017
87 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
520 triệu (VNĐ)
07/08/2017
72 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
1 tỷ 270 triệu (VNĐ)
01/08/2017
67 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
2 triệu 500 nghìn (VNĐ)
14/09/2017
61 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
2 triệu 500 nghìn (VNĐ)
09/09/2017
54 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
19/09/2017
30 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
10/09/2017
22 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
10 triệu (VNĐ)
14/09/2017
21 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/09/2017
18 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
30 triệu (VNĐ)
19/09/2017
10 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
20/09/2017
4 lần