Bán Đất Bán Đất Đông Hoà

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 108
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 525
Ngày đăng: 21/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 665
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 105 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 988
Ngày đăng: 03/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1095
Ngày đăng: 30/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 74 m2
Lượt xem: 1173
Ngày đăng: 19/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 164 m2
Lượt xem: 1275
Ngày đăng: 24/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2383
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 575 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 2063
Ngày đăng: 18/10/2015