Bán Nhà Nhà Đông Hoà

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 492
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 476
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 43 m2
Lượt xem: 1210
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1890
Ngày đăng: 16/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2033
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 3395
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2649
Ngày đăng: 24/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 2651
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 3523
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2305
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2369
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 710 triệu (VNĐ)
Diện tích: 87 m2
Lượt xem: 1684
Ngày đăng: 18/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 710 triệu (VNĐ)
Diện tích: 87 m2
Lượt xem: 1987
Ngày đăng: 18/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 1890
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2559
Ngày đăng: 19/04/2015