Bán Nhà Nhà Đông Hoà

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 456
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 428
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 43 m2
Lượt xem: 1166
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1848
Ngày đăng: 16/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1988
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 3326
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2591
Ngày đăng: 24/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 2583
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 3447
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2257
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2324
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 710 triệu (VNĐ)
Diện tích: 87 m2
Lượt xem: 1623
Ngày đăng: 18/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 710 triệu (VNĐ)
Diện tích: 87 m2
Lượt xem: 1947
Ngày đăng: 18/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 1854
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2509
Ngày đăng: 19/04/2015