Cho Thuê

Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 90 m2
Lượt xem: 41
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 297
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 6 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 90 m2
Lượt xem: 500
Ngày đăng: 03/04/2016
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 4 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 574
Ngày đăng: 26/03/2016
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 15 triệu (VNĐ)
Diện tích: 340 m2
Lượt xem: 483
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 25 triệu (VNĐ)
Diện tích: 300 m2
Lượt xem: 607
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 8 triệu (VNĐ)
Diện tích: 90 m2
Lượt xem: 576
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê đất
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 290 m2
Lượt xem: 1272
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 6 triệu (VNĐ)
Diện tích: 130 m2
Lượt xem: 1067
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê mặt bằng
Giá: 3 triệu (VNĐ)
Diện tích: 40 m2
Lượt xem: 3081
Ngày đăng: 06/07/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 1231
Ngày đăng: 05/05/2015