Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 322
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 3179
Ngày đăng: 14/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 425
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 44 m2
Lượt xem: 613
Ngày đăng: 11/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 75 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 546
Ngày đăng: 01/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 588
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 490 triệu (VNĐ)
Diện tích: 44 m2
Lượt xem: 835
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 43 m2
Lượt xem: 1210
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 1035
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 890 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 2036
Ngày đăng: 27/11/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 46 m2
Lượt xem: 2704
Ngày đăng: 04/11/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 3112
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 50 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 2057
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Tư vấn hỗ trợ mua đất cất nhà mua đất dĩ an đầu tư sinh lời hay không
Giá: Liên Hệ
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 459
Ngày đăng: 19/09/2015
Khu Vực: Tư vấn hỗ trợ mua đất cất nhà tư vấn mua đất cất nhà chọn goi
Giá: Liên Hệ
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 472
Ngày đăng: 19/09/2015
Khu Vực: Tư vấn hỗ trợ mua đất cất nhà tư vấn mua đất tại bình dương
Giá: Liên Hệ
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 503
Ngày đăng: 19/09/2015
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê mặt bằng
Giá: 3 triệu (VNĐ)
Diện tích: 40 m2
Lượt xem: 2766
Ngày đăng: 06/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 65 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 2417
Ngày đăng: 13/06/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 3323
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Dịch Vụ nhận xây dựng nhà trọn gói
Giá: Liên Hệ
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 597
Ngày đăng: 25/05/2015