Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 390
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 596
Ngày đăng: 05/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 750
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 530 triệu (VNĐ)
Diện tích: 51 m2
Lượt xem: 742
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 540 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 904
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 620 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 1098
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 89 m2
Lượt xem: 1755
Ngày đăng: 09/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 530 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1704
Ngày đăng: 04/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 2011
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 2072
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2058
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2244
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 575 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1932
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1422
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1243
Ngày đăng: 16/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1654
Ngày đăng: 13/06/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 3248
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3237
Ngày đăng: 17/04/2015