Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 501
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 719
Ngày đăng: 05/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 851
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 540 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1027
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 620 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 1209
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 89 m2
Lượt xem: 1866
Ngày đăng: 09/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 530 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1791
Ngày đăng: 04/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 2114
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 2181
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2175
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2382
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 575 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 2063
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1319
Ngày đăng: 16/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1780
Ngày đăng: 13/06/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 3431
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3438
Ngày đăng: 17/04/2015