Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 630 triệu (VNĐ)
Diện tích: 45 m2
Lượt xem: 425
Ngày đăng: 03/12/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 645
Ngày đăng: 05/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 790
Ngày đăng: 28/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 540 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 959
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 620 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 1134
Ngày đăng: 25/04/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 89 m2
Lượt xem: 1785
Ngày đăng: 09/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 530 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1736
Ngày đăng: 04/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 2038
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 2112
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2110
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2299
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 575 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1976
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 550 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1263
Ngày đăng: 16/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1700
Ngày đăng: 13/06/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 3323
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 3320
Ngày đăng: 17/04/2015