Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1679
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 170 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2199
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 130 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 2885
Ngày đăng: 18/10/2015