Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 105 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 984
Ngày đăng: 03/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 120 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 1596
Ngày đăng: 12/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 170 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2113
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 130 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 2748
Ngày đăng: 18/10/2015