Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 2783
Ngày đăng: 21/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 3 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 1472
Ngày đăng: 10/07/2019
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 3307
Ngày đăng: 28/06/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 4837
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 4602
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 4070
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 116 m2
Lượt xem: 10
Ngày đăng: 15/07/2019
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 28 triệu (VNĐ)
Diện tích: 142 m2
Lượt xem: 792
Ngày đăng: 12/11/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 980
Ngày đăng: 10/07/2019
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 5464
Ngày đăng: 15/03/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 116 m2
Lượt xem: 10
Ngày đăng: 15/07/2019
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 34 m2
Lượt xem: 11
Ngày đăng: 10/07/2019
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 980
Ngày đăng: 10/07/2019
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 3 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 1472
Ngày đăng: 10/07/2019
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 10 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 105
Ngày đăng: 01/06/2019
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 4939
Ngày đăng: 15/03/2019
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Bình an
Giá: 1 tỷ 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 289
Ngày đăng: 14/12/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 175 m2
Lượt xem: 299
Ngày đăng: 14/12/2018
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 84 m2
Lượt xem: 1207
Ngày đăng: 12/11/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 28 triệu (VNĐ)
Diện tích: 142 m2
Lượt xem: 792
Ngày đăng: 12/11/2018

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
12551 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
6839 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
6770 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
6624 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
6543 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
6541 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
6395 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
6240 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
6121 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
23/10/2015
6120 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
6058 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
05/07/2017
5878 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
5786 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
5641 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
5639 lần
Bán Nhà Nhà Trung Tâm Hành Chính
2 tỷ 850 triệu (VNĐ)
10/11/2015
5609 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
15/03/2017
5464 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 550 triệu (VNĐ)
30/03/2016
5290 lần