Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 320 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 4802
Ngày đăng: 15/03/2019
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Bình an
Giá: 1 tỷ 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 162
Ngày đăng: 14/12/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 175 m2
Lượt xem: 171
Ngày đăng: 14/12/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 86 m2
Lượt xem: 594
Ngày đăng: 10/04/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 420 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 785
Ngày đăng: 04/01/2018
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 1489
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 1475
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 1247
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 4 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 916
Ngày đăng: 16/12/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 220 m2
Lượt xem: 750
Ngày đăng: 17/11/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 1551
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 30 triệu (VNĐ)
Diện tích: 150 m2
Lượt xem: 843
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 1783
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 840
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 143 m2
Lượt xem: 1056
Ngày đăng: 18/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 1841
Ngày đăng: 14/09/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 2 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 35 m2
Lượt xem: 1359
Ngày đăng: 09/09/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 1953
Ngày đăng: 08/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 2390
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2141
Ngày đăng: 07/08/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
18/12/2016
4013 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
17/10/2016
3933 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ (VNĐ)
09/02/2017
3821 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
13/09/2016
3819 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
620 triệu (VNĐ)
25/04/2016
3789 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
30/12/2016
3788 lần
Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
880 triệu (VNĐ)
21/12/2016
3714 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
24/09/2016
3486 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
24/09/2016
3412 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
6 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3312 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
28/08/2016
3282 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
17/02/2017
3264 lần
Cho Thuê cho thuê đất
5 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3261 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
980 triệu (VNĐ)
11/11/2016
3259 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 190 triệu (VNĐ)
24/09/2016
3074 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
11/11/2016
3065 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
28/06/2017
3024 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
14 triệu (VNĐ)
19/05/2017
2859 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
6 triệu 900 nghìn (VNĐ)
04/08/2017
2770 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 700 triệu (VNĐ)
16/04/2017
2749 lần