Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất

 

Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất
Khi mua bán nhà, đất các bên có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ theo quy định. Dưới đây là hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục nộp lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất.

Căn cứ:

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;

– Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP;

– Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ;

– Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Mức lệ phí trước bạ khi mua bán nhà, đất 

Mức đóng lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0.5%, đây là mức đóng lệ phí mà rất nhiều người biết. Tuy nhiên, lệ phí trước bạ với nhà và đất có cách tính khác nhau, cụ thể:

Lệ phí trước bạ với đất:
Lệ phí trước bạ =  0.5%  x  Diện tích  x   Giá 01m2 tại bảng giá đất
 
Trong đó: diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.
Lệ phí trước bạ khi với nhà ở:
Lệ phí trước bạ =  05% x ( Diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại )

Trong đó:

– Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

– Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành;

– Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Bên mua hay bên bán phải nộp lệ phí trước bạ?

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đăng ký biến động đất đai (làm thủ tục sang tên Sổ đỏ) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Bên cạnh đó, tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (nhà, đất…) phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực thì người mua phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai và nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc người bán cho tiền cho người mua nộp lệ phí (các bên được quyền thỏa thuận).

Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất

Lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất (Ảnh minh họa)

Thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ

1. Chuẩn bị hồ sơ khai lệ phí trước bạ:

– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

– Bản sao hợp đồng chuyển nhượng.

2. Trình tự thực hiện

Nơi nộp hồ sơ:

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (nộp tại nơi có đất), cụ thể:

– Với hộ gia đình, cá nhân:

+ Nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

+ Nộp tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

– Với tổ chức:

 Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

Thời hạn nộp lệ phí:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Trên đây là hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất. Theo đó, bên mua chuẩn bị hồ sơ khai nộp lệ phí trước bạ, nộp cùng với hồ sơ khi sang tên Sổ đỏ (thủ tục đăng ký biến động đất đai) và nộp lệ phí theo thông báo của Cơ quan Thuế.

>> Thủ tục cấp Sổ đỏ khi đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Theo Luatvietnam.vn


Bất Động Sản Dĩ An 

Có thể bạn quan tâm